Team Manager M/F

Team Manager M/F

Permanent contract

Mission

Join the Delivery team in Inetum as a Team Manager. The main task is to coordinate and supervise the work of the subordinate team, setting ongoing tasks and goals for individual team members, verifying progress, motivating their performance and taking care of their development.We are currently in the process of recruiting 3 Team Managers for separate locations. Therefore, we want you to be from the Warsaw, Poznan or Rzeszow area. This way, it will be easier for you to work in a hybrid model in one of our offices.

Profile

Your responsibilities:

 • Managing a subordinate team, being responsible for the quality of the team's work in accordance with company standards and policies.
 • Supervision of project teams and implementation of day-to-day employee matters including:
  • supervision of personal day-off's,
  • organization and settlement of business trips,
  • organization of trainings, certifications, conferences,
  • organization of team-building outings,
  • annual interviews,
  • onboarding and offboarding,
  • annexing contracts.
 • Taking care of the development of employees' competencies in the subordinate team in cooperation with Technical Solutions Managers and Leaders.
 • Supporting Delivery Manager and Sales Team in ongoing tasks in projects.
 • Collecting feedback on the quality of work of subordinate employees.
 • Preparing monthly project billing.
 • Preparing documentation required by the client.
 • Timely reporting to the supervisor.

Expectations:

 • 2 years of experience in managing IT teams.
 • Experience in cooperation with Business Partners.
 • Experience in coordinating team tasks.
 • Ability to build and maintain good relationships with co-workers.
 • Ability to motivate colleagues.
 • Experience in gathering and giving regular feedback.
 • Fluent communication skills in Polish (both oral and written)!

Organization

We are an agile and international digital consulting group. In the post transformation digital era, we strive to enable each one of our 27 000 collaborators to renew themselves continuously by positively living their own digital flow.

Each one of them can: shape their career path according to their preferences, undertake pragmatically to build a more positive word with their customers, innovate locally in 26 countries and harmonize their professional investment and their personal well-being.

Join Inetum. Live your positive digital flow.

Country

Poland

Location

Warszawa, Poznań, Rzeszów

Contract type

Permanent contract

Apply

Candidate Information

One file only. - 3 MB limit. - Allowed types: pdf, doc, docx.

One file only. - 3 MB limit. - Allowed types: pdf, doc, docx.

General terms and conditions

We reserve the possibility to change or withdraw a vacancy at any time and without the need to systematically inform candidates.

The candidate commits to the sincerity of the information provided, Inetum reserving the right to verify it and to stop the recruitment process in case of legitimate doubt.

Applying for a job and starting a recruitment process does not create an obligation for Inetum to offer a work contract.

We reserve the right to evaluate the adequacy of your profile with the expectations of Inetum.

Making comments that are disrespectful or prohibited by law, whether in writing or orally, stops the recruitment process, without any other form of communication; Inetum reserve the right to take legal action in the event of prejudice.

Podanie przez Ciebie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne oraz zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia procesu rekrutacji prowadzonego przez Inetum Polska Sp. z o.o..

Administratorem Twoich danych osobowych jest Inetum Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 24, budynek B, piętro VI, www.inetum.pl. e-mail: poland@inetum.com, tel.: +48 22 31 46 000, fax: +48 22 31 46 001 oraz – jeżeli okaże się to niezbędne w procesie rekrutacji – inne podmioty Grupy Inetum East.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: rodo@inetum.com.

Jedynym celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji do pracy zgodnie z zasadami określonymi w Prawie Pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, (Dz.U. nr 24, poz. 141, z późn. zm.) – art. 9 ust. 2 lit. b), a także Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Kategorie danych osobowych, które będą przetwarzane przez Inetum Polsaka Sp. z o.o. to: Twoje imię, nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności oraz inne dane, które zdecydujesz zawrzeć w przekazanym nam CV.W celach niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji Twoje dane osobowe będą udostępniane takim odbiorcom, jak: nasi pracownicy i współpracownicy biorący udział w procedurach rekrutacyjnych, podmioty, którym zlecimy realizację określonego obszaru rekrutacji, spółkom z naszej grupy kapitałowej oraz klientom, dla których realizujemy projekty, a ponadto innym odbiorcom danych, np. kurierom.Twoje dane osobowe nie będą natomiast przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych.Nie będziemy również przetwarzać Twoich danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a w szczególności dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku chęci brania udziału w przyszłych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie w oświadczenia o następującej treści:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym danych wykraczających swoim zakresem poza zakres zdefiniowany w Art. 221 Kodeksu pracy – jeżeli takie dane są zawarte w CV) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a także przyszłości na potrzeby dalszych postępowań rekrutacyjnych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”. W takim przypadku Twoje dane osobowe w postaci złożonego dokumentu CV będą brały udział w cyklu kolejnych rekrutacji na stanowiska adekwatne do posiadanych kompetencji przez okres 3 lat od zakończenia roku, w którym została złożona aplikacja lub krócej, gdy ustanie możliwość rekrutacji.Natomiast takie dane jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail przez okres kolejnych 6 lat lub krócej, gdy ustanie możliwość rekrutacji.

W każdej chwili masz prawo dostępu do treści swoich danych, przy czym jednocześnie celem zapewnienia sprawnej komunikacji zapraszamy do informowania nas o wszelkich ich zmianach. Masz również prawo do sprostowania, usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

W przypadku, że uznasz, że nie życzysz sobie dalszego przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych poinformuj nas o tym pisemnie lub mailowo na adres: rodo@inetum.com.Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy. Informujemy również, że w ramach zebranych danych osobowych, kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Niewykorzystane dane są przez nas trwale usuwane po okresie wskazanym powyżej.